sobota, 15 czerwca 2013

Dodatkowe plusy wyjazdów zagranicznych poza Unię Europejską

DUTY FREE

Oprócz tego, że wypoczniemy na wakacjach możemy też skorzystać z zakupów w strefie Duty Free na lotnisku, największe kolejki są na alkoholach i perfumach :)


Lotnisko Antalya

Zapominalscy mogą kupić prezenty - pamiątki dla rodziny

Duty Free , Turcja

można też wydać ostatnie drobne przed powrotem do domu jeżeli obca waluta nie będzie nam więcej potrzebna


W mieście Antalya można znaleźć takie oto przewodniki dotyczące zakupów Tax Free

***

Osoby przyjeżdżające z Turcji do Polski , obywatele Turcji, mogą skorzystać z opcji TAX FREE robiąc zakupy w Polsce :)
pamiętajcie jednak, że zakupiony towar trzeba wywieźć z kraju zabierając go ze sobą.

***
Wyjeżdżając poza Unię Europejską, w tym do Turcji, mamy lepsze ceny na lotnisku niż wylatujący przykładowo do Niemiec czy Wielkiej Brytanii. 
Na lotnisku w Poznaniu w sklepie bezcłowym mamy na etykietach dwie ceny, jedną droższą, dla tych którzy pozostają na terenie Unii Europejskiej oraz drugą dużo niższą , dla tych którzy opuszczają strefę Euro. 
Przy kasie pokazujemy kartę pokładową. Ceny alkoholu w Poznaniu były tak niskie, że nawet niższe niż w krajowych zwykłych sklepach, warto się zatem zaopatrzyć, bo w Turcji alkohole są bardzo drogie, a papierosy niedobre, więc palącym polecam również uzupełnienie zapasów przed wylotem.

3 komentarze:

 1. TAX FREE - taki opis podaje Global Blue :
  "Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Polsce produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE.
  Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu zwrotu podatku (Tax Refund Cheque) z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.
  System 3 kroków jest prosty w użyciu i łatwy do zapamiętania, wystarczy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją, aby uzyskać zwrot podatku VAT:
  1. Sklep - Zawsze gdy robisz zakupy poproś personel o wystawienie formularza zwrotu podatku (Tax Refund Cheque). Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz (Tax Refund Cheque) wraz z ulotką do momentu refundacji.

  2. Urząd Celny - Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz (Tax Refund Cheque) z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.
  BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU ZWROTU PODATKU (Tax Refund Cheque) = ODMOWA REFUNDACJI

  3. Punkt Refundacji Global Blue - Wreszcie odzyskaj gotówkę realizując formularz (Tax Refund Cheque) w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta Global Blue lub w jednym z partnerskich Punktów Refundacji (listę biur znajdziesz w ulotce dołączonej do formularza) . Należy pamiętać o tym, aby zrealizować formularz (Tax Refund Cheque) nie później niż po 4 miesiącach następujących po miesiącu dokonania zakupów. Kwota zwrotu jest skalkulowana po odjęciu kosztów usługi.

  W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów.
  Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm)

  Szczegóły na: www.global-blue.com"

  OdpowiedzUsuń
 2. "W systemie „Zwrot VAT dla podróżnych" przetwarzane są imienne dokumenty (tzw. Tax Free) towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. Podróżny, uzyskując potwierdzenie na granicy przez organy celne wywozu towarów zgodnie z dokumentem Tax Free, nabywa prawo do zwrotu podatku VAT." - z mf.gov.pl

  OdpowiedzUsuń
 3. Tutaj można zgłosić rachunek, żeby być szybciej odprawionym na granicy polskiej (dla osób spoza UE) : https://granica.gov.pl/TaxFree/rachunek.php?v=pl

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...