piątek, 20 grudnia 2013

Turcja - czego nie wolno wysyłać w paczkach do Turcji
PRZESYŁKI LISTOWE I PACZKI POCZTOWE 

Jeżeli będziecie wysyłali przesyłki do Turcji - ja na przykład co roku wysyłam paczki z zabawkami do zaprzyjaźnionych dzieciaków - to warto pamiętać , czego nie może w nich być. 

Gdyby w paczce znajdował się np. telefon komórkowy zostałaby ona zwrócona do nadawcy i trzeba by było zapłacić jeszcze za odbiór przesyłki.

A więc :


 Zasady ogólne :
INFORMACJE O DEKLARACJACH CELNYCH I OGRANICZENIACH 
DOTYCZĄCYCH ZAWARTOŚCI - POCZTA POLSKA

1. We wszystkich kategoriach przesyłek pocztowych zakazane jest wysyłanie: 
 - przedmiotów, które ze względu na ich charakter lub opakowanie mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników, brudzić lub 
uszkadzać inne przesyłki albo urządzenia pocztowe lub mienie należące do osób trzecich; 
 - narkotyków i substancji psychotropowych lub innych nielegalnych substancji odurzających zabronionych w kraju przeznaczenia; 
 - dokumentów mających charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymienianych między osobami innymi niż nadawca i adresat lub 
osoby z nimi zamieszkujące; 
 - materiałów wybuchowych, łatwopalnych, zapalnych, broni lub innych niebezpiecznych towarów; 
 - rozbrojonych wybuchowych urządzeń i sprzętu wojskowego, w tym rozbrojonych granatów, pocisków i innych podobnych przedmiotów, 
jak również replik tych urządzeń i przedmiotów; 
 - substancji promieniotwórczych i substancji wywołujących zakażenie; 
 - przedmiotów nieprzyzwoitych i niemoralnych; 
 - przedmiotów podrobionych i pirackich kopii; 
 - przedmiotów, których przywóz lub obrót jest zabroniony w kraju przeznaczenia. 

2. Niedozwolone jest umieszczanie w przesyłkach listowych żywych zwierząt, z wyjątkiem umieszczania w przesyłkach innych niż przesyłki 
listowe z zadeklarowaną wartością: 
 - pszczół, pijawek, jedwabników; 
 - pasożytów i niszczycieli szkodliwych owadów, przeznaczonych do zwalczania tych owadów, a wymienianych między urzędowo uznanymi 
instytucjami; 
 - much z rodziny wywilżnowatych (Drosophiliadae) przeznaczonych do prowadzenia badań biomedycznych wymienianych między 
urzędowo uznanymi instytucjami. 

3. We wszystkich rodzajach paczek pocztowych zakazane jest wysyłanie: 
 - korespondencji, z wyjątkiem materiałów archiwalnych, wymienianej między osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi 
zamieszkujące; 
 - żywych zwierząt. 
  2
4. Zabronione jest umieszczanie w przesyłkach listowych bez zadeklarowanej wartości: monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów 
płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, platyny, złota lub srebra, przetworzonych lub nie, kamieni szlachetnych, biżuterii i innych 
przedmiotów wartościowych. 

5. Niedozwolone jest umieszczanie w paczkach pocztowych bez zadeklarowanej wartości, wymienianych między krajami przyjmującymi 
paczki z zadeklarowaną wartością: monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, 
platyny, złota lub srebra, przetworzonych lub nie, kamieni szlachetnych, biżuterii i innych przedmiotów wartościowych. 

6. Niedozwolone jest umieszczanie w przesyłkach priorytetowych pojemników aerozolowych, w tym na przykład dezodorantów i lakierów do 
włosów. 

7. Nadawcy przesyłek listowych z zawartością towarów adresowanych do krajów nienależących do Unii Europejskiej zobowiązani są do 
szczegółowego wymienienia zawartości w deklaracji celnej CN 22 lub CN 23 oraz do złożenia swojego podpisu na tym dokumencie 
poświadczającego, że ich przesyłki nie zawierają żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przepisami pocztowymi. 

8. Nadawcy paczek pocztowych adresowanych do krajów nienależących do Unii Europejskiej zobowiązani są do szczegółowego wymienienia 
zawartości w formularzu - pliku CP 72. Nadawcy wszystkich paczek pocztowych (niezależnie od kraju przeznaczenia) zobowiązani są do 
złożenia swojego podpisu na tym dokumencie poświadczającego, że ich paczki nie zawierają żadnego niebezpiecznego przedmiotu 
zabronionego przepisami pocztowymi. 

Zasady dotyczące tylko Turcji :

Niedozwolone jest przesyłanie:


kosmetyków, produktów rybnych i mięsnych, konserw mięsnych, świeżych i suszonych owoców i warzyw, pojemników aerozolowych. Przesyłanie suplementów diety i odżywek dla sportowców jest dozwolone, jeżeli adresat 
posiada odpowiednie orzeczenie lekarskie, receptę lub świadectwo wydane przez krajowe władze. Obowiązują ograniczenia w przesyłaniu telefonów komórkowych, alkoholu oraz tytoniu i produktów tytoniowych; towary takie nie mogą być zadeklarowane w deklaracji celnej jako prezenty. 

źródło : http://cennik.poczta-polska.pl/plik,1/celne_29082013.pdf  stan na : grudzień 2013


Paczka może być otworzona z urzędu.

Może się również zdarzyć , że osoba odbierająca paczkę będzie musiała do niej dopłacić przy odbiorze , ale Poczta Polska nie ma informacji na ten temat.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...